Dinaf Traffic Control

METEN IS WETEN

Verkeersveiligheid, files, milieu, geluidhinder, infrastructurele planning; om deze en vele andere redenen hebben wegbeheerders, overheden en bedrijven die betrokken zijn bij verkeer en infrastructuur voortdurend behoefte aan informatie over intensiteit, samenstelling en rijgedrag van het verkeer. Dinaf Traffic Control B.V. heeft een compleet pakket van analyseapparatuur, software en diensten voor een heldere analyse van verkeersstromen.

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WE?
Ons bedrijf werkt al vanaf 1976 met eigen verkeerstellers en software voor verkeerstellingen en de rapportage hiervan. Dinaf is één van de grootste dienstverleners op het gebied van verkeerstellingen en verkeersonderzoeken in Nederland en Belgie op dit moment.In de loop der jaren is het pakket analyseapparatuur verbreed en technisch geperfectioneerd. Waar vroeger alleen werd geteld, kan het verkeer inmiddels naar snelheid, lengte en volgtijden worden geclassificeerd. Wij maken gebruik van de laatste nieuwe technieken op het gebied van datacommunicatie zoals het nieuwe netwerk LTE-M

Om de verzamelde gegevens te kunnen bewerken, analyseren en presenteren levert Dinaf een uniek, geavanceerd databeheer programma onder de naam RodinNET. De Dinaf apparatuur kan worden gehuurd of wij voeren de complete verkeersonderzoeken voor u uit.

I: www.dinaf.nl
I: www.verkeerstellingen.nl

E: info@dinaf.nl

METEN IS WETEN… DINAF maakt het waar!

Contact

Dennis Holsteijn
E. dholsteijn@dinaf.nl
T. 06-51522397