Goudappel

Als betrokken mobiliteitsexpert bieden we onze opdrachtgevers inzicht en handelingsperspectief. Zo creëren we gezamenlijk een betere leefomgeving voor iedereen, en dragen we bij aan het vergroten van de brede welvaart in de samenleving.

In onze ogen verdient iedereen een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving – een cruciaal onderdeel van brede welvaart in onze maatschappij. Mobiliteit is daar een onmisbaar onderdeel van. We hebben onszelf dan ook tot doel gesteld de brede welvaart in de samenleving te vergroten door een betere leefomgeving te creëren voor iedereen. Dat doen we door vanuit vijf locaties in het land met ruim 250 mobiliteitsexperts trends, data en inzichten op het gebied van mobiliteit te vertalen naar beslisinformatie en handelingsperspectief voor onze opdrachtgevers. Zo bieden we integrale oplossingen waarmee we mobiliteit optimaal onderdeel laten uitmaken van een aantrekkelijke leefomgeving.

Juist die combinatie van advies en mobiliteitsdata is wat ons als organisatie zo uniek maakt. We adviseren namelijk niet alleen over mobiliteit, we ontwikkelen ook zelf producten en diensten om relevante mobiliteitsdata te ontsluiten en om te zetten in beslisinformatie. Data waarmee onze adviseurs hun adviezen weer verbeteren. Dat doen we onder andere via Dat.mobility, het onderdeel van onze organisatie dat zich specifiek richt op mobiliteitsdata en IT-oplossingen, zowel op maat als gestandaardiseerd.

Met kennis van verleden én heden richten we ons op de toekomst van mobiliteit. We werken gezamenlijk met onze opdrachtgevers aan het vormgeven van de mobiliteitstransitie, en zorgen er zo voor dat we samen de leefomgeving steeds aantrekkelijker maken en leefbaar houden voor iedereen. Niet voor niets is ons motto: Goudappel – mobiliteit beweegt ons.