Mobidot

Mobiliteit & Monitoring

Mobidot biedt een pasklare toolbox voor multimodale, 24x7 mobiliteitsmonitoring en -analyse op reizigersniveau. Wij ondersteunen daarmee data acquisitie ten behoeve van research, panel- en marktonderzoek en beleidsontwikkeling en -evaluatie.

Lees meer over de toepassingsmogelijkheden en onze voordelen:

 • inzicht in reizigersstromen en patronen
 • modaliteitsgebruik en transits
 • veelgekozen routes
 • herkomst-bestemmingen
 • hotspotanalyse
 • bevestiging/ontkenning waarnemingen en inframetingen
 • in situ meten van reis- of omgevingsbeleving
 • bepalen impact mobiliteit op duurzaamheid, gezondheid en veiligheid

Lees meer over onze tools en aanpak voor geautomatiseerde reizigersgerichte dataverzameling.

Mobiliteit & Reisgedrag
Wij bieden een uniek, open ICT platform voor het meten van individueel verplaatsingsgedrag en het op maat beïnvloeden en belonen van de slimme reiskeuze.

Lees meer over de toepassingsmogelijkheden en onze voordelen:

 • bewustmaken mobiliteitskeuzes en impact (duurzaam, gezond, kosten werk/privé)
 • stimuleren van spitsmijden
 • Het Nieuwe Werken en mobiliteitsmanagement
 • beïnvloeden vervoermiddelgebruik in de stad
 • toeristische informatie en bereikbaarheidsarrangementen

Lees meer over onze tools en aanpak voor het stimuleren van gedragsverandering en de integratiemogelijkheden met uw Apps, diensten, projecten, campagnes en/of infrastructuur.

Contact